Tietosuojaseloste

Laadittu 25.5.2018

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Kauneus- ja Hyvinvointipalvelut Vanilliini Ky
Keskuspisto 3, 90940 Jääli
Y-tunnus: 2546353-8

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Yrittäjä Kaisuleena Joenväärä
puh. 050 539 5441
kaisuleena@vanilliini.fi

Rekisterin nimi

Kauneus- ja Hyvinvointipalvelut Vanilliinin asiakas- ja suoramarkkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn peruste

Henkilötietojen käsittelyn peruste on Kauneus- ja Hyvinvointipalvelut Vanilliinin ja asiakkaan välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus tai muu asiallinen yhteys.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

Käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa rekisterinpitäjän ulkopuolisille palveluntarjoajille tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

Henkilötietojen säilytysajat

Asiakasrekisteriä tarkastellaan 12 kuukauden välein. Henkilötieto tuhotaan, kun se ei ole enää tarpeellinen käyttötarkoituksta varten. Henkilötietoja säilytetään maksimissaan 6 kuukautta asiakkaan kuolemasta tai 120 vuotta syntymästä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

Evästekäytännöt

Www-sivustollamme käytetään evästeitä (cookies). Keräämme evästeiden avulla sivuston kävijätilastoja ja analysoimme tietoja. Tavoitteenamme on kehittää palvelumme laatua. Kävijätiedot ovat anonymisoitu, emmekä lähetä niitä kolmansille osapuolille. Voit halutessasi myös kieltää evästeiden käytön.

Eväste on yleensä pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa pääteelaitteeseen käyttäjän tunnistamiseksi ja uudelleentunnistamiseksi. Evästeiden avulla voidaan tunnistaa selain ja käyttää näin saatua tietoa esimerkiksi sivustollamme vierailevien selaimien laskemiseen sekä sivustomme käytön analysointiin, kuten tilastollisen seurantaan.

Evästeiden avulla voidaan kerätä muun muassa seuraavia tietoja:

Kolmannen osapuolen evästeet

Www-sivustollamme voi olla painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Käytettäessä näitä painikkeita, käytettävältä palvelulta voidaan asettaa eväste käyttäjän päätelitteelle. Nämä evästeet eivät ole Kauneus- ja Hyvinvointipalvelut Vanilliinin hallinnassa. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä on kyseisen osapuolen nettisivulla.

Suurin osa selaimista hyväksyy evästeet, mutta selaimen asetuksia muuttamalla voidaan estää uusien evästeiden tallennus, poistaa olemassa olevat evästeet käytöstä tai pyytää ilmoitus ennen uusien evästeiden tallentamista.

Evästeiden käyttö voidaan estää määrittämällä selaimen asetukset valmistajan ohjeiden mukaisesti. Jos evästeiden tallennus estetään tai poistetaan käytöstä, jotkin sivustomme toiminnoista eivät välttämättä toimi. Evästeen tai evästeluokan käytöstä poistaminen ei vielä poista evästettä selaimesta, vaan se on poistettava selaimen kautta.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole rekisterin käytön kannalta tarpeellista.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina rekisterinpitäjän postiosoitteeseen.

Tarkastuspyynnön toteuttamisessa suositellaan käytettäväksi tietosuojavaltuutetun toimiston valmista lomaketta.

Virheellisten tietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon joko oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää rekisteristä vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön. Pyynnössä pitää perustella ja yksilöidä tarkasti, mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi, mikä on asiakkaan mielestä oikea tieto ja millä tavoin korjaus pyydetään tekemään. Tarkastuspyynnön toteuttamisessa suositellaan käytettäväksi tietosuojavaltuutetun toimiston valmista lomaketta.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Rekisterin suojauksen periaatteet